088 110 1000 info@hunter-retail.com
Selecteer een pagina

Uw kassa en de belastingdienst

Uw kassa en de financiële vastlegging van gegevens

Wanneer u overweegt om een gratis kassa app te gebruiken voor in uw onderneming denk dan aan het volgende: Deze apps zijn vaak in Amerika ontwikkeld en geschikt voor die markt, daarom zit u met de financiële vastlegging van gegevens.
Als ondernemer heeft u een wettelijke administratieplicht waaruit ten allen tijde uw fiscale verplichtingen moet blijken. Uw kassasysteem moet daarom zodanig beveiligd zijn dat de transactiegegevens niet verloren kunnen gaan of gemanipuleerd kunnen worden.
De belastingdienst verplicht u om al uw administratieve gegevens over uw bedrijfsproces 7 jaar te bewaren. Ook als u digitale gegevens worden afgedrukt dan moeten deze alsnog digitaal bewaard worden gedurende 7 jaar. U mag de gegevens alleen op papier bewaren als u een zeer kleine administratie hebt die binnen een redelijke termijn is te controleren.

Als u een kassasysteem gebruikt, moet u zich realiseren dat dit een onderdeel is van uw administratie en dat u deze volgens wettelijke bepalingen moet inrichten en bewaren. Als u deze verplichtingen niet nakomt, kunnen er problemen ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een belastingcontrole.

Als ondernemer hebt u te maken met deze vastgestelde fiscale regelgeving. In de wet AWR art52 lid1 staat:

“Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles
betreffende hun bedrijf, naar de eisen van dat bedrijf, op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daarbij behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en
verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang
zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken.”

De punten nog even op een rij:

– U bewaart uw transactiegegevens
– U kunt de transactiegegevens (re)produceren
– Uw transactiegegevens zijn controleerbaar
– U geeft inzicht in de instellingen van uw kassasysteem
– U beveiligt de transactiegegevens
– U kunt gegevens aanleveren bij controle

Bekijk daarom goed of u met u de kassa app aan deze vereisten kunt voldoen.
Wilt u meer informatie bel ons gerust!

Lees ook:
Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een POS Systeem?
POS Systeem vs Kassa
5 redenen om geen gratis kassa app te nemen